Trao học bổng trường TH Đinh Bộ Lĩnh

Trao học bổng trường TH Đinh Bộ Lĩnh