-
LỚP STARTERS UP+ ST16B
Cấp độ STARTERS B - Thứ 7,CN
0
|
liên hệ
 -
LỚP STARTERS UP+ ST18A
Cấp độ STARTERS A - Thứ 3,5,7
0
|
liên hệ
 -
LỚP MOVERS UP+ MV10B
Cấp độ MOVERS B - Thứ 3,5,7
0
|
liên hệ
 -
LỚP FLYERS UP+ FL05B
Cấp độ Flyers - Thứ 2,4,6
0
|
liên hệ
Chương trình Hè 2024
Chương trình Hè 2024 1
Chương trình ưu đãi hè 2024
Giáo viên - HN | 13 ngày |
|
Trao học bổng Năm học 2023 - 2024
Trao học bổng Năm học 2023 - 2024 1
Trao học bổng chia sẻ yêu thương
Phục Nguyễn | 03/06/2024 19:42 | 07/02/2106 13:28 | 07/02/2106 13:28 |
|
CHIÊU SINH TACN THIẾU NHI - CẤP ĐỘ STARTER UP+ A
CHIÊU SINH TACN THIẾU NHI - CẤP ĐỘ STARTER UP+ A 1
Tiếng Anh công nghệ dành cho bé 06 - 07 tuổi.
Phục Nguyễn | 1 ngày |
|
CHIÊU SINH LỚP TACN THIẾU NHI - CẤP ĐỘ FLYERS
CHIÊU SINH LỚP TACN THIẾU NHI - CẤP ĐỘ FLYERS 1
Tiếng Anh công nghệ dành cho bé 10 - 12 tuổi
Giáo viên - HN | 3 ngày |
|
CHIÊU SINH TACN THIẾU NHI - CẤP ĐỘ MOVERS UP+ A
CHIÊU SINH TACN THIẾU NHI - CẤP ĐỘ MOVERS UP+ A 1
Tiếng Anh công nghệ dành cho bé 08 - 09 tuổi
Giáo viên - HN | 4 giờ | 07/02/2106 13:28 | 07/02/2106 13:28 |
|
1 - 1
0
|
1,470,000 -30%
|
1 - 1
0
|
1,610,000 -30%
|
1 - 1
0
|
1,680,000 -30%
|
1 - 1
Balo Hiền Nhân EduZ
Balo Hiền Nhân EduZ
0
|
150,000 -17%
1 - 1
Áo thun Hiền Nhân EduZ
Đồng phục Hiền Nhân EduZ
0
|
120,000 -25%
1 - 1
Giáo Trình A2 Flyers
Giáo trình bài kiểm tra thực hành dành cho tiếng Anh Công nghệ Thiếu nhi (6 - 12 tuổi)
0
|
158,000
1 - 1
Giáo trình Everybody Up Starter
Giáo trình tiếng Anh mẫu giáo 3-6 tuổi
0
|
440,000

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Trao học bổng Năm học 2023 - 2024
Trao học bổng Năm học 2023 - 2024 1
Trao học bổng chia sẻ yêu thương
Phục Nguyễn | 03/06/2024 19:42 |
|
Giao lưu CLB tiếng Anh trường Đinh Bộ Lĩnh
Giao lưu CLB tiếng Anh trường Đinh Bộ Lĩnh 1
Giao lưu tiếng Anh trưởng tiểu học Đinh Bộ Linh·
Phục Nguyễn | 29/05/2023 16:43 |
|
Giao lưu CLB tiếng Anh Lê Thị Hồng Gấm
Giao lưu CLB tiếng Anh Lê Thị Hồng Gấm 1
Giao lưu tiếng Anh trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
Phục Nguyễn | 29/05/2023 17:16 |
|
Trao học bổng trường TH Đinh Bộ Lĩnh
Trao học bổng trường TH Đinh Bộ Lĩnh 1
Ngày 26.05.2023, trung tâm vinh hạnh được BGH trường TH Đinh Bộ Lĩnh mời tham dự tổng kết năm học 2022 - 2023
Phục Nguyễn | 07/06/2023 21:02 |
|
Giao lưu CLB tiếng Anh trường Âu Cơ
Giao lưu CLB tiếng Anh trường Âu Cơ 1
Giao lưu CLB tiếng Anh trường Tiểu học Âu Cơ
Phục Nguyễn | 25/11/2023 16:18 |
|
Tuyển dụng Giáo viên Tiếng Anh
Tuyển dụng Giáo viên Tiếng Anh 1
Tuyển dụng Giáo viên tiếng Anh
Giáo viên - HN | 01/05/2024 18:10 | 24/04/2024 20:36 | 31/05/2024 20:36 |
|
5tr - liên hệ đ
Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh 1
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Giáo viên - HN | 5 ngày | 24/04/2024 20:12 | 31/05/2024 20:12 |
|
7tr - liên hệ đ
Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn - CSKH
Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn - CSKH 1
Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng tiềm năng
Phục Nguyễn | 23/05/2023 17:09 | 25/05/2023 08:00 | 31/07/2023 17:00 |
|
5tr - liên hệ đ
Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh
Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh 1
Tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh Hiền Nhân EduZ
Phục Nguyễn | 18/07/2023 20:08 | 01/07/2023 07:00 | 30/09/2023 17:00 |
|
10tr - liên hệ đ